SMC kritiska till förslag på nytt skrotningsdirektiv

Sveriges MotorCyklister är kritiska till EU:s förslag till ett nytt skrotningsdirektiv. Förslaget ska lösa ett problem som inte finns. SMC:s analys visar att förslaget skulle få tydliga konsekvenser för motorcyklisterna. Det fastställer ytterligare skyldigheter för oss MC-ägare och försvårar möjligheten att själva reparera sina fordon. 

Inom EU finns det regler för hur man samlar in och skrotar bilar. Motorcyklar är undantagna från dessa regler men en översyn av skrotningsdirektivet föreslår att inkludera dem. SMC har skickat in sitt remissvar till regeringen för att påtala de negativa konsekvenserna för motorcyklisterna. 

Ett kriterium för att en motorcykel ska klassas som skrotfärdig är att kostnaden för att få motorcykeln i körbart skick överstiger motorcykelns värde. Vilka myndigheter ska kontrollera och bedöma motorcykelns skick? Vilka kriterier ska myndigheten jobba efter? SMC anser att förslaget är orimligt och sätter motorcykelägare i en osäker sits, konstaterar Jesper Christensen, SMC:s generalsekreterare

Intentionerna med förslaget är goda i sin strävan att förbättra avfallshantering, trots att det nästan inte finns motorcyklar som skrotas enligt SMC:s undersökningar. Det är därför viktigt att noga överväga dessa konsekvenser och att skapa en balans som inte tvingar den enskilda MC-ägaren att begå olagligheter när denna vill reparera sin äldre MC med begagnade reservdelar. Anledningen att så få motorcyklar skrotas är för att ägarna via till exempel klubbar har olika system där begagnade delar omsätts flitigt. Eftersom motorcyklar knappt skrotas, utan tas primärt om hand av entusiaster och samlare finns inget hot om föroreningar i naturen.

En sammanställning av SMC:s analys finns att läsa här.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser