Integritetspolicy

För oss på Motorrad Nordic AB är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Därför välkomnar vi GDPR (General Data Protection Regulation) – en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Mycket är sig likt, men skyddet för din personliga integritet förstärks. Därför har vi tagit fram en integritetspolicy som bland annat beskriver hur och varför vi sparar dina uppgifter. Något vi till exempel gör när du prenumererar på någon av våra tidningar och/eller registrerar dig på vår hemsida för prenumeranter.

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen vill vi informera Dig om hur vi hanterar personuppgifter:

Lagring av data
Vi lagrar personuppgifter för att kunna skicka ut tidningar, erbjuda log-in till digital läsning och hemsidor, samt att skicka relevanta mc-erbjudanden till våra prenumeranter på respektive tidning. Vi lagrar uppgifter på medlemmar på sporthoj.com för att kunna tillhandahålla login till medlemstjänster, samt för att kunna skicka relevanta mc-erbjudanden till dem som godkänt detta. Vi får in uppgifterna när Du anmäler en ny prenumeration, skapar ett medlemslogin, deltar i en pristävling mm. De uppgifter som vi lagrar är namn, postadress, e-mailadress och telefonnummer. I vissa fall har vi hämtat uppgifter från andra källor som fordonsregistret. Lagring sker för att vårt samarbete ska fungera så bra som möjligt.

Cookies / annonsering
Vi använder oss av Google för statistik och annonser. Läs mer om Google policy.

Användning av lagrad data
Användning av personuppgifter sker vid utskick av tidningar, priser och mc-relaterade erbjudanden. Uppgifterna används även vid utskick/nyhetsbrev. Vi behåller historik om personer som haft kontakt med oss. Vi säljer inte, distribuerar eller på annat sätt gör uppgifterna tillgängliga för tredje part.

Skäl för användning av personuppgifter
Vi behöver tillgång till personuppgifter för att kunna fullgöra de skyldigheter vi har mot våra prenumeranter, värva nya prenumeranter och skicka ut priser till vinnare i pristävlingar. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter för vår affärsrelation.

Vem har tillgång till uppgifterna
Det är endast de personer som arbetar med angivna ändamål som har tillgång till uppgifterna. Vissa tillfällen måste vi dela uppgifter till leverantör t ex våra transportörer.

Lagring och säkerhet
Vi sparar dina personuppgifter för angivna ändamål så länge det finns en nödvändighet för detta. Vi ser till att skydda dina uppgifter och att de endast används för angivna ändamål och ser till att våra rutiner följs och att uppgifter ej hamnar i orätta händer.

Dina val och rättigheter
Du har rätt att begära ut information om eller rättelse av de personuppgifter som vi har registrerat. Du har också rätt att avregistrera Dig, då vi tar bort dina uppgifter från vårt register. Enligt bokföringslagen sparar vi underlag i 7 år. Därefter kastas/kasseras underlagen.

Med vänliga hälsningar

Gerry Nordström
VD Motorrad Nordic AB

Senaste utgåvan

Annonser