Oskyddade trafikanter sämst på att stanna vid rött

Riksförbundet M Sverige har undersökt regelefterlevnaden vid trafikljus. Totalt observerades över 12 000 trafikanter runtom i landet. Undersökningen visar att framför allt många oskyddade trafikanter väljer att inte stanna vid rött.

Undersökningen, som genomförts på nio orter i landet, visar att fotgängare och cyklister är de som i högst grad försummar att stanna vid rödljus. Tretton procent av de gående och nio procent av cyklisterna stannade inte vid rödljus.

– Oskyddade trafikanter är utsatta i trafiken. De riskerar allvarligast skador vid olyckor. På vintern syns man inte om man inte har reflexer, även om det finns gatubelysning. Mobiltelefoner och annan ny teknik riskerar dessutom att göra allt fler oskyddade trafikanter ouppmärksamma i trafiken. På detta område kan det komma att behövas tydligare informationsinsatser, inte minst i skolorna, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig trafiksäkerhet, Riksförbundet M Sverige.

Även bland personbilister och yrkestrafik återfinns förare som ignorerar rödljusen. Två procent av bilarna framfördes mot rött ljus.

–Det är viktigt att kunna känna sig trygg i korsningar och på övergångsställen, därför är det avgörande att alla respekterar ljussignalerna oavsett om man kör bil, cyklar eller går, säger Tony Gunnarsson.

Bristande respekt för ljussignaler är särskilt farligt då annan trafik samtidigt har grönt, och inte förväntar sig korsande trafikanter. Fotgängare och cyklister utsätter sig själv för fara, och fordonsförare som inte följer ljussignalerna riskerar dessutom allvarliga skador för andra.

Den som kör motordrivet fordon mot rött ljus riskerar 3 000 kronor i böter, och eller att få sitt körkort återkallat (vanligtvis med en spärrtid på 2 månader).

Andel som inte stannade vid rött ljus

Gående: 13 procent

Cykel: 9 procent

Motorcykel: 3 procent

Personbil: 2 procent

Taxi: 1 procent

Lastbil: 2 procent

Undersökningen genomfördes i Eskilstuna, Helsingborg, Hässleholm, Nyköping, Lidköping, Malmö, Linköping, Kalmar och Sundsvall.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser