Motorcyklisternas och MC-industrins manifest

Under tisdagen presenterade de ledande organisationerna för motorcyklister och motorcykelindustrin – ACEM, FEMA och FIM – ett inspirerande manifest riktat till Europeiska unionens ledare. Detta framsteg sker just i tid för att forma de politiska prioriteringarna för den kommande mandatperioden 2024–2029, vilket börjar med EU-valet den 9 juni.

EU-institutionerna utmanas att inkludera motorcyklisterna och mopedister i framtida initiativ för att förbättra trafiksäkerheten och maximera fördelarna med lättare och mer effektiv transport.

– SMC har spelat en aktiv roll i att samordna ett samförstånd bland alla organiserade MC-organisationer inom EU inför valet av det nya EU-parlamentet. Motorcykelindustrin står enhälligt bakom dessa budskap, vilket är en unik och gynnsam utveckling för alla berörda parter. Att MC-sektorn kan kommunicera och agera samfällt garanterar att de beslut som det nya parlamentet kommer att fatta har omfattande stöd, både från industrin och medborgarna. säger Jesper Christensen, generalsekreterare SMC (medlem i FEMA och FIM).

Motorcyclism är en drivkraft i den europeiska ekonomin! Den bidrar till social inkludering och stärker territoriell sammanhållning med cirka 21,4 miljarder euro till Europas BNP och skapar 389 000 arbetstillfällen. Med nästan 40 miljoner motorcyklar, mopeder, trehjulingar och fyrhjulingar i Europa, erbjuder vi ett rent, effektivt, praktiskt och roligt transportmedel som förenklar vardagen både i städer och på landsbygden.

Att köra motorcykel är helt i linje med Europas vision där medborgarnas livskvalitet står i centrum, samtidigt som vi främjar ett hållbart industriellt ledarskap. Manifestet pekar ut fem strategiska områden för att ytterligare förbättra samarbetet mellan offentliga myndigheter, motorcyklisterna och motorcykelindustrin, vilket stödjer och berikar EU:s mobilitets- och transportpolitik: säkerhet, miljö och hållbarhet, konkurrenskraft, forskning och investeringar, samt motorsport och turism.

– Manifestet för motorcyklism i Europa visar tydligt att tvåhjulingen bidrar – och kan bidra än mer – till att minska trängsel och klimatpåverkan för samhället samtidigt som möjligheten att lösa livspusslet vad gäller pendling, transporter och vardagsekonomin ökar för den enskilde och familjen säger Niklas Kristoffersson, VD MC-Branschen i Sverige (medlem i ACEM).

Som engagerade och långvariga partners i EU-projektet ser ACEM, FEMA och FIM fram emot att fortsätta dialogen och utveckla produktivt samarbete med det nya politiska ledarskapet i Europaparlamentet, kommissionen och rådet.

NEDAN FÖLJER MANIFESTET ”Motorcyklisternas och MC-industrins manifest:

Nästan 40 miljoner motorcyklar, mopeder, trehjulingar och fyrhjulingar finns på Europas vägar, som bidrar till en ren, effektiv och rolig mobilitet. Sammanlagt bidrar motorcykelsektorn och dess aktiviteter med cirka 21,4 miljarder euro till Europas BNP och står för 389 000 arbetstillfällen i alla medlemsstater. Detta dokument är en förkortad version av Motorcyklisternas och MC-industrins manifest, med våra viktigaste ställningstaganden och inspel som är viktiga för dig som Europaparlamentskandidat att känna till.

Inkludering i EU:s strategiska policyer

ACEM, FEMA och FIM uppmanar EU-institutionerna att inkludera motorcyklar, mopeder, trehjulingar och fyrhjulingar i framtida initiativ som omfattar fordon, förare och infrastruktur för att förbättra trafiksäkerheten och ta tillvara fördelarna med denna lättare och mer effektiva transportform:

 • inkludering i planer för hållbar framkomlighet i städer, Smart Cities och andra transportpolitiska initiativ
 • motorcykelvänlig infrastruktur såsom särskilda laddningsanläggningar, väl underhållna vägytor och säkrare skyddsanordningar som inkluderar alla typer av fordon.
 • kontinuerlig dialog mellan EU:s institutioner och branschföreträdare – prata med oss!

Förbättrad trafiksäkerhet

FIM, FEMA och ACEM uppmanar de europeiska lagstiftarna att aktivt skydda motorcyklisters rättigheter och intressen samt omfatta motorcyklister som oskyddade trafikanter:

 • Stöd till sektorns egna initiativ, t.ex. den europeiska kvalitetsmärkningen för motorcykelutbildning.
 • Enklare licensgivning som tar hänsyn till geografiska skillnader och skillnader i användning
 • Säkerställa minimikrav på säkerhet för vägar, särskilt i det sekundära vägnätet.

Miljö och hållbarhet

Mindre, lättare och mer specialiserade fordon ger bättre prestanda och flera fördelar för att uppnå EU:s klimatmål inom transportsektorn till 2050.

 • Teknikneutralitet för att stödja batteridrivna fordon för stadskörning eller e-bränsle fordon för längre sträckor
 • Skatteincitament för koldioxidsnåla och koldioxidneutrala fordon i L-kategorin

Sektorns konkurrenskraft

Ett konstruktivt partnerskap mellan branschledare, användare och beslutsfattare behövs för att förbättra interaktion och samarbete för att tillsammans uppnå EU:s politiska mål.

 • Modern sektorsspecifik lagstiftning som tar hänsyn till ny teknik och marknadsbehov
 • Särskilda finansieringsflöden för utbildning och kompetenshöjning av arbetstagare inom MC-industrin
 • Lika villkor inom internationell handel

Forskning och innovation

Våra företag är de perfekta partnerna för att bidra till framtida forskningsprogram genom att dela med sig av den bästa tekniska know-how som redan framgångsrikt används inom motorsport.

 • Öka den europeiska finansieringen av forskning och innovation på motorcyklar
 • Stödja internationell standardisering, inklusive teknik för batteribytessystem

Motorsport och turism

Motorcykelrelaterad sport och rekreation bidrar med mer än 2,1 miljarder euro i ekonomiska, kulturella och sociala bidrag från sport och relaterade aktiviteter som gästfrihet till samhället i stort.

 • Erkännande och främjande av motorcykelsport som en drivkraft för förändring
 • Motorcykelvänliga rutter för turism och resor

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser