H-D satsar på grön energi

På taket till Harleys Powertrain Operations på Pilgrim Road i Milwaukee är det solkraft som gäller.
 

Allt fler börjar förstå att när det kommer till nya fordon så är förnyelsebar energi en stor faktor när det kommer till framtiden. Skattelättnader, produktionskostnader eller goodwill står på spel. Det betyder inte att du ska köra elmotorcykel, utan att du tittar på ditt nästkommande fordons totala klimatavtryck från vilket material som används (återanvändning), om det är förnyelsebar energi som används vit tillverkningen, till slutprodukten och konsumentens användaransvar. För att ge företaget en fördel på tillverkningssidan, har H-D bestämt att hela fabriken ska få all strömförsörjning från solenergi. 

I fabriken på Menomonee Falls har en hel solfarm på nästan 8400 solpaneler monterats och kraften de genererar är 2,25 megawatt. Ungefär motsvarande till att hålla 400 villor med ström. Även på Pilgrim Road i Milwaukee ska ett annat Milwaukee-baserat företag, WEC Energy Group, bygga en ”solfarm” på fabrikstaket. Men all elkraft som genereras går inte n i tillverkningen, utan ut på elnätet och då betalar elbolaget hyra för att använda fabrikstaket. 

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser