Försäkring krävs på elskoter

Från den 23/12 2023 gäller nya regler i trafikskadelagen. Det nya är att de flesta elsparkcyklarna och vissa andra lätta elfordon måste ha trafikförsäkring när de används i trafiken. Det gäller eldrivna fordon utan pedaler eller vev som kan gå snabbare än 20 km/t, eller eldrivet fordon som väger mer än 14 kilo och går fortare än 14 km/t. Problemet för motorcyklister har varit att dessa fordon räknas in i motorcyklars olycksstatistik. 

–Det är glädjande att beslutet fattats och att Sveriges motorcyklister och mopedister inte tvingas betala för de som skadar sig på elsparkcyklar, säger Jesper Christensen, generalsekreterare på SMC.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser