Ingen MC-Mässan 2025

Styrelsen för Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund, McRF, har beslutat att MC-branschen inte kommer att arrangera MC-Mässan 2025.

Efter det att MC-Mässans dörrar 2024 stängdes har ett omfattande utvärderingsarbete genomförts. McRF konstaterar att trots utmaningar som lågkonjunktur och ökade kostnader fört med sig, var mässan i stort en framgång.

Trots det är det tydligt att effekterna av pandemin för några år sedan har förändrat förutsättningarna för både leverantörer, återförsäljare och kunder att mötas idag. Utvecklingen i samhället, mot till exempel digitala mötesplatser, har gjort att styrelsen för McRF konstaterat att det idag inte finns affärsmässiga förutsättningar att arrangera MC-Mässan varje år.

Styrelsen för Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund, som äger konceptet för MC-Mässan, har därför enhälligt beslutat att inte arrangera MC-Mässan 2025. Beslutet är avgränsat till just nästa år.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser