Varning för potthål

Potthål och andra vägskador är ett stort och växande problem. Hål och ojämnheter leder till trafikfarliga fordonsrörelser och vattenplaningsolyckor.Riksförbundet M Sverige uppmanar samtliga trafikanter att

Läs mer »

Senaste utgåvan

Annonser