Ny EU-lag kräver fler laddplatser

EU-parlamentet har antagit nya regler för laddstationer åt eldrivna motorfordon. Det ska finnas laddstationer för motorcyklar samt bilar var sjätte mil utefter motorvägarna på TEN-T (Trans europeiska transportnätet). Stationer som ska ha laddstyrka på minst 600 kW, varav minst en laddare har 150 kW kapacitet. I Sverige är det E4, E6 och E18 som ligger inom nätverket. Inom 2590 kilometer ska det alltså finnas drygt 43 laddstationer i Sverige.

EU-länder har fram till 2025 att uppfylla sin kvot. Utöver den nya lagen kommer EU att utreda möjligheter till att fram till 2030 bygga ut nätet med stationer där det går att tanka vätgas var 20:e mil.

Vår erfarenhet är snarare att du måste ha en bunt olika appar och olika laddsladdar beroende på vilken mack du tankar på. Och personalen på bensinstationerna är totalt okunniga och ointresserade av att hjälpa till. ”Nej, den där laddaren har ett annat företag ställt på vår mark. Vi kan tyvärr inte hjälpa till” har vanliga vanliga kommentarer när vi lånat elskoter och försökt lära oss hur man tankar snabbt och effektivt utanför hemmet.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser