Motorcykel snabbaste och effektivaste färdmedlet i city

Resultaten från tretton mobilitetstester utförda i sex EU-länder har påvisat att motorcykeln är det snabbaste och mest kostnadseffektiva transportmedlet för stadstrafik. En omfattande jämförelse av offentlig transport, bilar och motorcyklar har lyft fram motorcykeln som den överlägsna segraren i tävlingen.

Sveriges Motorcyklister (SMC) har deltagit i ett stort europeiskt mobilitetstest, fokuserat på att identifiera det snabbaste sättet att pendla till jobbet under rusningstrafik. Testerna inkluderade primärt offentlig transport, personbilar och motorcyklar på vanliga pendlingssträckor, där deltagarna följde vardagstrafiken som vanliga trafikanter.

De svenska testresultaten klargör tydligt att motorcykeln var överlägsen i både Göteborg och Stockholm. I Göteborg behövde motorcykeln 15 minuter för att nå sitt mål jämfört med offentlig transport som tog 44 minuter. Även i Stockholm visade resultaten att motorcykeln var det snabbaste alternativet. I praktiken innebär detta att en individ som byter från offentlig transport till motorcykel kan spara 35 dagar på ett vanligt år, förutsatt att de också väljer att köra under vintern.

”Det är imponerande att se hur smidig och kostnadseffektiv motorcykeln är för dem som dagligen pendlar in och ut ur staden. Vi tror att politikerna kan skapa mer utrymme i städerna genom att uppmuntra pendlande bilister att byta till motorcykel. Detta kan göras genom att tillåta erfarna bilförare att köra lätt motorcykel med sina bilkörkort, öppna upp alla bussfiler för motorcyklar som Nacka kommun redan gör, och fortsätta erbjuda kostnadsfri MC-parkering i stan, gärna med el-laddningsmöjligheter för att främja gröna transportalternativ även för motorcyklar”, säger Jesper Christensen generalsekreterare på SMC.

Det europeiska testet arrangerades av FEMA (Federation of European Motorcyclist Associations). Du kan läsa mer SMC:s resultat och de andra testen här.

Källa: Sveriges Motorcyklister

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser