Indian vill värma och kyla kläder trådlöst

Indian Motorcycle har sökt patent för temperatur-reglerade kläder via induktion, något som skulle kunna revolutionera klimatsektorn för motorcykelkläder. Patentansökan visar en teknik som fungerar via kontaktpunkter på motorcykeln utan störande kablar. 

Det råder ingen tvekan om att eluppvärmda kläder, eluppvärmda sadlar och handtag gör körning i kallt väder mycket mer tilltalande än för bara några decennier sedan – men det finns fortfarande förbättringar att göra och Indian Motorcycle arbetar på idén att använda trådlös, så kallad induktiv elöverföringsteknik för att höja komforten vid motorcykelkörning till en ny nivå.

Indians patentansökan kombinerar idén om att dirigera elektricitet till viktiga kontaktpunkter som styrhandtag och sadel, till och med ryggstödet och fotpinnarna/plattorna, med idén om eluppvärmda kläder som använder induktiva spolar för att överföra ström från motorcykeln till dina kläder. Naturligtvis betyder det att du också behöver ny skyddsutrustning som är kompatibel med motorcykelns induktiva elsystem, men fördelen är att den ger direkt, hudnära uppvärmning av elektriskt uppvärmda kläder utan att du behöver så att säga koppla ihop dig med motorcykeln via separata kablar.

Samma patent föreslår också att den induktiva kraften kan användas tillsammans med sensorer som är monterade på din skyddsutrustning för att ständigt övervaka din temperatur såväl som andra faktorer, som lufthastighet, fuktighet och till och med din puls för att ge ett slags automatiskt klimatmiljökontrollsystem, som reglerar temperaturen utan att du ständigt behöva skruva upp eller ner temperaturen hos uppvärmningen, alternativt kylan hos exempelvis en kylväst.

Dessutom föreslår patentansökan att motorcykeln själv skulle kunna använda induktiv laddning, med en mottagare i änden av sidostödet i kombination med en laddningsmatta. Parkera helt enkelt med sidostödet på mattan, så är tanken att motorcykelns batteri automatiskt laddas och underhålls.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser