Gotland Grand National söker ny mark

Världens största endurotävling, Gotland Grand National (GGN), firar i år 40-årsjubileum på Tofta skjutfält med den största tävlingen någonsin. Men omvärldsläget och Försvarsmaktens växande verksamhet gör att arrangören nu behöver hitta ny mark för framtidens GGN. Årets tävling genomförs på Tofta likt alla tidigare 39 år.

Endurotävlingen Gotland Grand National (GGN) startades 1984 av FMCK och GMF Bysarna med god hjälp av bland annat av officerare vid dåtidens gotländska regementen. Efterhand har tävlingen växt till en gigant inom motorsporten, och är dessutom den ojämförligt största besöksanledningen på Gotland utanför sommarsäsongen.

Det är Fortifikationsverket som varje år upplåter marken, men först efter att hyresgästen Försvarsmakten lämnat sitt medgivande. Det osäkra omvärldsläget, som inneburit en kraftigt växande militär verksamhet på Gotlands enda skjutfält, gör att Försvarsmakten nu drar i bromsen.

– Ett tag såg det mörkt ut även för årets tävling men genom en konstruktiv dialog med P 18 kunde vi hitta en lösning som fungerar för båda parter. Det är dock uppenbart att vi omedelbart måste inleda jakten på nytt tävlingsområde, säger Conny Bohlin, vd för arrangören Nordic Sport Event.

I förra veckan hade Nordic Sport Event ett möte med delar av den högsta ledningen för Region Gotland samt representanter för länsstyrelsen för att lyfta behovet av en skyndsam process.

– GGN har överlevt svåra utmaningar tidigare men det här är ett hot mot tävlingens framtid. Vi vädjar till hela Gotland – myndigheter, föreningsliv och näringsliv – att hjälpa oss att rädda kvar GGN på Gotland.

Vi har gott hopp, men det är väldigt bråttom! Att hitta ny mark och hinna bygga en ny infrastruktur på 13 månader är en stor utmaning där vi kommer att behöva all den hjälp vi kan få av både myndigheter och näringsliv säger Conny Bohlin.

Försvarsmakten beklagar situationen men är tydliga med beskedet att GGN måste lämna Tofta.

– Tofta skjutfält är en helt avgörande förutsättning för att Försvarsmakten ska kunna utföra sitt uppdrag att säkra fred och säkerhet i Sverige i en alltmer osäker omvärld. Vi ökar kraftigt värnpliktsutbildningen på Gotland, samtidigt som vi har anställda soldater, gästande fastlandsförband och antagligen ett ökande antal gästande Natoförband, säger Tomas Ängshammar, kommunikationschef på Gotlands regemente.

– GGN ligger nära hjärtat för oss på P 18 och vi hoppas att arrangören snabbt kan få klart med ny mark. Vi vet vad GGN betyder för Gotland men Försvarsmaktens uppdrag är att bygga försvarsförmåga.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser