8 av 10 bländas av mötande fordon

Enligt Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilister, upplever 8 av 10 att de bländas av mötande trafik. Dessutom visar statistik från Bilprovningen att var fjärde personbil hade brister i kommunikationssystemet såsom strålkastare och ljus. 

Synoptik i samarbete med Bilprovningen genomför årligen Synbesiktningen. 2023 års undersökning visar att närmare 7 av 10 bilister upplever att de ser sämre när de kör i mörker och 8 av 10 att de bländas av lyktorna från mötande fordon.

– När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende. Det blir även svårare att urskilja färger och ännu värre när det regnar och snöar. Efter 45 års ålder ökar svårigheterna eftersom ögat successivt blir mindre elastiskt. Därför är det viktigt att kontinuerligt kontrollera sin syn så att man alltid har de synhjälpmedel som krävs för att vara säker i trafiken, säger Awet Tesfamariam, Kliniskt ansvarig på Synoptik.

Vanligt med brister i fordonens belysning

Det är inte bara mörkret som ställer till det för fordonsförarna, även bländande ljus från mötande fordon är ett stort problem. Av de drygt en miljon personbilar som Bilprovningen kontrollbesiktade under 2022 hade var fjärde brister i kommunikationssystemet, såsom felriktade eller inte fungerande strålkastare och ljus.

– Synbesiktningen 2023 visar att fler än 40 procent aldrig kontrollerar bilens belysning eller bara gör det en gång om året. Det är alldeles för sällan. Ta för vana att regelbundet kontrollera belysningen, säger Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser