annons
Hem » Motorcykel » Test med syntetiskt bränsle
Bränsle

Test med syntetiskt bränsle

Syntetiskt bränsle har samma egenskaper som dagens konventionella bränslen, men har en tillverkningsprocess som samlar in lika mycket koldioxid från luften som förbränningsmotorn sedan släpper ut – därav benämningen koldioxidneutralt. Med andra ord blir växthusgas ett råmaterial från vilket syntetiskt bränsle, som bensin och diesel, kan produceras.

– Syntetiska bränslen skulle göra dagens bensin- och dieselfordon koldioxidneutrala, och på så sätt vara en starkt bidragande faktor till att begränsa den globala uppvärmningen, säger Dr. Volkmar Denner, VD på Robert Bosch GmbH.

Bosch har därför startat ett pilotprojekt för att kommersialisera syntetisk diesel, bensin och gas. Anläggningarna som ska göra detta finns i Norge och Tyskland. Boschs experter beräknar att med hjälp av syntetiska bränslen kommer koldioxidutsläppen, bara från den europeiska fordonsflottan, kunna reduceras med 2,8 gigaton innan 2050. Syntetiskt bränsle fungerar både tillsammans med och utan konventionellt bränsle.

Vad tror ni – är detta framtiden? Eller blir den elektriskt? Kommentera gärna nedan!