annons
Hem » Arkiv taggar: miljö

Arkiv taggar: miljö

Koldioxidutsläppen ökade 2018

Koldioxidutsläppen från vägtrafiken ökar igen efter flera års minskning. Huvudorsaken är den ökade lastbilstrafiken och att andelen biodrivmedel minskar. Utsläppen beräknas ha ökat med 0,5 procent eller 76 000 ton under 2018, jämfört med föregående år. För att uppnå klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent till 2030 behöver utsläppen minska med 8 procent årligen fram ...

Läs mer »

Test med syntetiskt bränsle

Syntetiskt bränsle har samma egenskaper som dagens konventionella bränslen, men har en tillverkningsprocess som samlar in lika mycket koldioxid från luften som förbränningsmotorn sedan släpper ut – därav benämningen koldioxidneutralt. Med andra ord blir växthusgas ett råmaterial från vilket syntetiskt bränsle, som bensin och diesel, kan produceras. – Syntetiska bränslen skulle göra dagens bensin- och dieselfordon koldioxidneutrala, och på så ...

Läs mer »