annons
Hem » Nyheter » Sveriges strategi bra för hojbranschen

Sveriges strategi bra för hojbranschen

Nyligen redovisade ACEM, den europeiska motsvarigheten till McRF, statistik över nyregistrerade motorcyklar i Europa. Och det var dystra siffror. De fem största marknaderna Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Italien och Spanien hade en nedgång med -39,6% i mars och -74,9% i april, varav hela -96% i enskilda länder.
Detta ska sättas i jämförelse med de svenska siffrorna som visade en ökning med 10% första kvartalet i år. Även april var en stabil månad med bara en lätt minskning på -5%, vilket främst kan förklaras av dåligt väder.

Ser vi till mopederna såg vi en ökning med 8% i Sverige i april. De europeiska siffrorna visar på en minskning med -55,2%.

Sveriges strategi att inte stänga ner samhället har bevisligen varit till godo för den svenska hojhandeln. Detta sagt ur en rent statistisk synvinkel, utan att lägga värderingar i medicinska eller smittskyddspolitiska aspekter.

En bidragande orsak till de svenska siffrorna har sannolikt även varit McRF:s kampanj Business As Usual, som syftar till att belysa vilka försiktighetsåtgärder de enskilda medlemsföretagen vidtagit.

Länk till ACEM.