annons
Hem » Nyheter » Svedea slopar självrisk vid rullgrusolyckor

Svedea slopar självrisk vid rullgrusolyckor

Försäkringsbolaget Svedea slopar nu självrisken vid mc-olyckor orsakade av rullgrus. Enligt deras egna undersökningar anser sju av tio mc-förare att just löst liggande grus på asfalt är den största faran för motorcyklister. Att det är befogat visar även Transportstyrelsens olycksdatabas Stradas statistik, vars siffror pekar på att var fjärde personskada i samband med mc-olyckor utanför tätort helt eller delvis berott på grus.

Enligt rådande regelverk ska allt grus från vinterväghållningen vara bortsopad senaste den 31 maj. Och under sommartid är det väghållaren, det vill säga staten via Trafikverket, kommuner, vägföreningar/samfällighetsföreningar eller enskilda fastighetsägare som ska se till att hålla vägen grusfri.

– Egentligen borde väghållaren ta större ansvar för de skador som uppstår till följd av löst grus, men nu är det är mc-föraren och försäkringsbolagen som drabbas. Det tycker vi är orättvist och har i ett första steg beslutat oss för att ta bort självrisken under perioden 1 juni till 31 oktober. Samtidigt sänder vi en signal till makthavarna om att vi framöver kommer att överväga att skicka räkningarna vidare till väghållaren, säger Stefan Karlsson på Svedea.

Länk till Svedeas pressmeddelande.