annons
Hem » Nyheter » Säkrare moppeframtid

Säkrare moppeframtid

Mopeden har gått en ny vår tillmötes i vårt avlånga land de senaste åren. Idag rullar 120.000 mopeder på gatorna. Det ökade beståndet har också inneburit att olyckorna har blivit fler.

Nu har vägverket inlett ett omfattande säkerhetsarbete.

– Vi skall kartlägga den nuvarande mopedutbildningen och skall vidta åtgärder för att utbildningen skall bli bättre, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Vägverket kommer också att arbeta för krav på att mopeder med mer än två hjul skall ha LGF-skylt (långsamtgående fordon). Dessutom skall verket tillsammans med Rikspolisstyrelsen utreda förutsättningarna att införa registrering av samtliga mopeder, vilket skulle underlätta myndigheternas övervaknig av mopedåkandet.

Enligt Försäkringsförbundet har antalet försäkringsrapporterade personskador ökat med 134 procent de senaste åren. I reda tal rör det sig om 65 mopedister som mist livet de senaste sex åren och mer än 1.000 har skadats svårt. I en studie gjord av Vägverket visade det sig bland annat under åren 1997-2002 att 4 av 10 omkomna mopedister saknade hjälm. Av dem som hade hjälm tappade nästan hälften den vid olycksögonblicket. Den mest utsatta åldersgruppen är 15-åringarna.

– Polisen tänker ge övervakningen av hjälmanvändningen en hög prioritet och det är positivt, säger Ingemar Skogö.

Trimning av mopeder är också ett stort problem menar Vägverket. Mellan 70-80 procent av förare upp till 18 år kör trimmat.