annons
Hem » Filmer » Plus om hojar torsdagen den 4/6!

Plus om hojar torsdagen den 4/6!

Torsdagen den 4/6 i SVT 1 klockan 20.00 handlar konsumentupplysningsprogrammet Plus med Sverker Olofsson om motorcyklar. Det blir en halvtimme enbart om hojar. Bland annat kommer hjälmar att testas och miljöfrågan tas upp. Dessutom blir det parkeringssnack samt diskussion om försäkringskostnader. Missade du programmet? Kolla då in det på länken nedan!

Hela programmet kan du kolla här:

svtplay.se/t/102796/plus_sommar

I programmet kommer hjälmar att testas. Bland annat får Nolan N103 tuff kritik. Grahns har därför lämnat ett öppet pressmeddelande kring testet. Du läser det nedan.

Men spana först in hjälmtestet här:

Pressmeddelande från Grahns:
Motala 2009-06-03

Ett ”konstigt test”. . .

Den 11 maj i år kontaktade Sveriges Television (SVT) oss för att informera om ett hjälmtest som hade utförts där en av våra hjälmar, Nolan N103, hade ingått. Hjälmen hade inköpts hos en återförsäljare och testen utförts av Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP). Testet påvisade att stötabsorberingens värde på en punkt av sju översteg gränsvärdenormen enligt ECE 22-05. Vi kontaktade genast Nolan och vi kom överens om att vända oss till SVT för att be om den kompletta laboratorierapporten för att förstå vad som inträffat.

Det var lättare sagt än gjort. Rapporten var inte tillgänglig eller den var inte tillgänglig för oss. SVT höll på att förbereda ett TV-program, Plus (som sänds imorgon kväll), i vilket testresultatet skulle offentliggöras. Vi kunde medverka under sändningen för att ge kommentarer och svara på några frågor, men vi fick inte granska laboratorierapporten.
Nolans VD, Mario Giachino, fick inte medverka trots närvaro på grund av att han talade engelska. Vår representant, Johan Drapkin, fick då träda in som ombud.

Vi kan inte acceptera att vår produkt misskrediteras på detta vis, framför hundratusentals svenska TV-tittare, utan att ens få möjligheten att förstå. Detta är viktigt för oss att kunna granska original laboratorierapporten, i stället för att erhålla bristfälliga och ofullständiga upplysningar (för att inte säga utelämnade) via telefon eller e-post, som motsagts och korrigerats av samma laboratorietekniker som utförde testet.

Vi har underrättat TV-programmets redaktion att det fanns allvarliga och befogade tvivel angående utförandet av testet, den korrekta användningen av laboratorieutrustningarna gällande storlekarna och testhuvudena samt korrekt tillämpning av standard för ritsning och slag av hjälmen. Vi har bett om att åtminstone få upprepa samma laboratorietest och denna gång med våra tekniker närvarande. Men vi fick ett direkt nekande svar, grundat på genljudande proklamationer om tryckfrihet och oberoende, vilket vi anser vara opassande i detta fall. Tvärtom, en grundligare “källkontroll” hade bekräftat journalistarbetet av offentlig tjänst, som tyvärr endast kungjorts för våra samtalspartner.

N103 är en av Nolans viktigaste hjälmar och marknadsförs på alla huvudsakliga marknader på de fem kontinenterna. För närvarande har över 150 000 exemplar tillverkats. Procedurerna kring godkännande och produktion av en hjälm enligt ECE-normen i sådan volym, kräver att den genomgår hundratals stränga kontroller och stöttester som genomförs av oberoende laboratorier som certifierats av behörigt ministerie i Italien. Från godkännandet och sedan till kvalifikationsprovet när produktionen inleds för att sedan genomgå regelbundna och ofta förekommande tester och kontroller under produktionen. Naturligtvis har samtliga värden, som kontrollerats hundratals gånger, aldrig överstigit gränserna som krävs av ECE-normen.

Nolan är säkra på sina hjälmars höga kvalitet och säkerhet. Nolan är alltid tillgänglig för att kontrollera sina produkter, i vilket som helst säte och på vilken som helst ort, eftersom allt utförs med professionalism, kompetens och kunskap. Grunddrag som helt och hållet uteslutits i denna förargliga händelse.

Vi vet att det inte räcker att göra ett improviserat och inkomplett test, som genomförts för att väcka skandal istället för att uppge en korrekt och objektiv information, för att angripa ett företags image som i över 37 år arbetat seriöst och ansvarsfullt till motorcyklisternas tjänst och säkerhet.

För ytterligare information och detaljer angående detta ”konstiga test” kontakta oss på Grahns, ni finner all kontaktinformation på www.grahns.se.

Med vänliga hälsningar
Grahns