annons
Hem » Filmer » Nytt sätt att dämpa farten

Nytt sätt att dämpa farten

Trafikverket ska nu för första gången testa ett nytt sätt att dämpa hastigheten på en statlig väg. Det är E65 i Ystad som förses med ett så kallat aktivt farthinder. Farthindret påverkar enbart de som kör fortare än gällande hastighetsgräns.

Det hela ska testas under en femårsperiod. Syftet är att få ytterligare ett verktyg för att öka trafiksäkerheten för oskyddade i tätortsmiljö, samtidigt som framkomligheten bibehålls.

Fordon som närmar sig farthindret med för hög hastighet kommer att mötas av en nedsänkning i vägbanan. Till skillnad från vanliga upphöjda gupp är det alltså bara den som kör för fort som märker farthindret.

Den aktiva nedsänkningen kommer att finnas i närheten av korsningen Dragongatan-Koppargatan i Ystad tätort. Dragongatan (E65) är starkt trafikerad, varav en stor del tung trafik på väg till och från hamnen. Samtidigt korsar många oskyddade trafikanter vägen. Hastigheten är 50 km/timmen och traditionella farthinder är inte rimliga ur arbetsmiljösynpunkt för den tunga trafiken.

Ytterligare två platser i landet ska förses med aktiva farthinder under 2019-2020. Effekterna kommer att utvärderas kontinuerligt under femårsperioden. Därefter tas beslut om ytterligare aktiva farthinder ska etableras.