annons
Hem » Motorcykel » Låsningsfritt halverar olyckorna

Låsningsfritt halverar olyckorna

Singelolyckorna där antalet MC-förare bromsat omkull har halverats sedan 2015 visar ny statistik från försäkringsförmedlaren Svedea. 

Sedan 2016 är alla motorcyklar över 126 kubik som säljs i Europa utrustade med låsningsfria bromsar, abs. 

– Det har nu bevisats att det blivit säkrare att köra motorcykel om den har abs. Att halvera antalet mc-olyckor där föraren bromsat omkull, är en stor framgång. Jag ser fram emot att detta kommer medföra minskade kostnader för försäkringsindustrin och därmed kunderna, säger Jesper Christensen, generalsekreterare SMC.

Så här säger Jan Karlsson, controller på Svedea, om siffrorna.

– Tyvärr har vi inte samma möjlighet att inhämta uppgifter om säkerhetsutrustning som abs och traction control för motorcyklar som det gör på bilsidan. Det försvårar för försäkringsbolagen att djupare analysera vilken effekt säkerhetssystem som abs har på säkerheten. Det går därför inte heller att premiera mc-ägare som väljer att satsa på motorcyklar som är utrustade med säkerhetssystem, säger Jan Karlsson, controller vid Svedea.

Ett resultat från den svenska abs-studien från 2009 som tyvärr inte infriats gäller svåra och dödliga mc-olyckor. Studien menade att dessa skulle reduceras med 48 procent vilket inte skett.

– Säkerhetssystem som abs är inte en lösning på alla mc-olyckor. Fyra av tio som dör på tvåhjulig motorcykel har inget mc- körkort. Mellan 10-20 procent av de som omkommer har krockat med ett räcke eller stolpe som står i vägkanten. I många olyckor har motorcyklisterna krockat med andra trafikanter. Motorcyklister har i de flesta dödsolyckor kört över hastighetsgränsen. Abs kan helt enkelt inte rädda alla liv, det behövs betydligt mer insatser. Några exempel är satsningar från väghållare och ökad polisnärvaro i trafiken, säger Jesper Christensen.