annons
Hem » Motorcykel » Koldioxidutsläppen ökade 2018

Koldioxidutsläppen ökade 2018

Koldioxidutsläppen från vägtrafiken ökar igen efter flera års minskning. Huvudorsaken är den ökade lastbilstrafiken och att andelen biodrivmedel minskar. Utsläppen beräknas ha ökat med 0,5 procent eller 76 000 ton under 2018, jämfört med föregående år. För att uppnå klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser från trafiken med 70 procent till 2030 behöver utsläppen minska med 8 procent årligen fram tills dess. Mc- och mopedtrafiken bidrog under 2018 med en halv procent av det totala koldioxidutsläppet för vägtrafiken i Sverige. Det är en lika låg andel som under 2016. Vårt kollektiv har alltså inte bidragit till 2018 års ökning.

– Vi behöver öka takten om vi ska klara av att nå klimatmålet. Utöver energieffektivare fordon och förnybar energi, så handlar det om mer kollektivtrafik, gång och cykel i tättbebyggda områden. På godssidan handlar det om längre, tyngre och i längden färre lastbilar och mer gods på järnväg och sjöfart, säger Marie Hagberg, avdelningschef för transportkvalitet på Trafikverket.

Text: Tuva Jarlung