annons
Hem » Motorcykel » Hållbarhet i fokus

Hållbarhet i fokus

SMC och Svemo lägger ner hundratusentals ideella timmar runt om i landet vilket ger samhället stora vinster, framförallt ekonomiskt och socialt. Verksamheten bidrar till ökad trygghet, gemenskap, mångfald, jämställdhet och säkerhet i samhället, menar Per Westling och Jesper Christensen, generalsekreterare i Svemo och SMC.

Krav på avgasrening infördes senare för motorcyklar jämfört med bil.  Sedan 1999 då har utsläppen av kolmonoxid och kolväte minskat med 94 procent och utsläppen av kväveoxider med 50 procent. Nu börjar det dyka upp olika elmotorcyklar på marknaden, både för tävling och landsväg. Det senaste året har regering och riksdag beslutat om flera nya regelverk som stimulerar inköp av motorcyklar. Dels kan de som köper elmotorcyklar söka bidrag med 10 000 kronor, dels har regeringen beslutat att alla motorcyklar och mopeder får köra i samtliga miljözoner. En effekt är att andelen elmotorcyklar växer snabbare än på bilsidan.

– För SMC är det en framgång att regering och riksdag stimulerar användning av motorcyklar och mopeder och ser dessa fordon som smarta, yteffektiva och miljövänliga fordon som bidrar till hållbara städer, säger Jesper Christensen, SMC.

Svemo har drivit ett strategiskt miljöarbete sedan drygt 20 år med en mängd konkreta åtgärder. Det handlar bland annat om miljöcertifiering av banor och sänkta ljudnivåer. Utomstående förvånas ofta över att medlemmar i Svemo bjuds in av kommuner för att våra mc-förare ska köra ut och röra om i naturen runt banorna. Det gör att naturen kan hållas öppna utan att besprutas av bekämpningsmedel. Motorcyklarna åstadkommer en ständig störning vilket gör att ingen enskild växt kan ta över och därmed ökar den biologiska mångfalden.

– Just nu pågår ett antal projekt i landet där våra klubbar fått naturvårdsbidrag för arbetet med att bidra till ökad artrikedom, säger Per Westling på Svemo.

Nu har Svemo och SMC skapat en gemensam hållbarhetsredovisning, som visar på de positiva aspekterna med motorcykelhobbyn. Denna hittas på SMC:s samt Svemos sajter, här och här.