annons
Hem » Nyheter » EU-förslag om obligatorisk ISA för mc

EU-förslag om obligatorisk ISA för mc

Just nu pågår diskussioner i Europaparlamentet om att införa krav så på kallad ISA (Intelligent Speed Assistance) på motorcyklar, vilket i praktiken är en elektronisk begränsning kopplad till GPS:en så att ett fordon automatiskt håller sig inom maxhastigheten på den aktuella vägen. I praktiken kan man dock överskrida hastigheten, men bli varnad genom exempelvis ljus- eller vibrationer. Många moderna bilar har redan liknande teknik.

Det hela är ett led i nollvisionen som syftar till att höja säkerheten på våra vägar. Andra åtgärder som är under diskussion är att motorcyklar skall vara utrustade med automatiskt nödlarm, eCall, striktare promilleregler, sänkt hastighet i tätbebyggda områden och åtgärder för säkrare infrastruktur. Och för dom länder det är aktuellt, införandet av obligatorisk besiktning. Vidare diskuteras gemensamma lagkrav för elsparkcyklar, elskotrar och liknande fordon.

Några som motsätter sig förslaget om ISA är FEMA, den europeiska motsvarigheten till SMC, där Generalsekreterare Dolf Willinger bland annat menar att ”Vi stödjer inga tekniska finesser som tar över kontrollen av motorcykeln från föraren, så därför, trots att vi inser behovet av en sänkt hastighet i specifika situationer, ser vi alla typer av ISA, som ingriper på motorn, som en fara för motorcyklisten.

Diskussionen om ISA har redan varit uppe på dagordningen 2019 och då kom man fram till att det är en olämplig teknik på motorcyklar.