annons
Hem » Nyheter » Ändrade besiktningsregler

Ändrade besiktningsregler

Regeringen har beslutat om glesare besiktningsintervaller för motorcyklar. Beslutet innebär att en mc ska besiktigas första gången efter fyra år och därefter vartannat år.

Tidigare gällde första besiktning för nya mc efter två år, därefter besiktning vartannat år och då fordonet blivit tio år besiktning varje år. Förändringen träder i kraft 1 april 2004 och innebär en besparing på 20 miljoner kronor per år för de svenska hojåkarna.
Frågan har drivits av SMC vars ursprungsförslag var att motor- cyklarna skulle undantas helt och hållet från besiktningstvånget. Stati-stiken visar nämligen att knappt var tionde motorcykel underkänns helt. Mycket sällan – för att inte säga aldrig – förekommer anmärkningar på bromsar.