annons
Hem » Motorcykel » Uppkopplat varningssystem
Uppkopplat system

Uppkopplat varningssystem

I samarbete med bland annat Ducati utvecklar Bosch ett digitalt varningssystem som gör det möjligt för fordon att kommunicera automatiskt med varandra för att göra trafikanter mer uppmärksamma om motorcyklisters närvaro. Motorcyklister är som mest sårbara i korsningar, vid omkörning och när de byter fil eftersom de då kan hamna i medtrafikanternas döda vinkel. Med ett sådant  här varningssystem kan fordon inom flera hundra meters radie från varandra kommunicera fordonstyp, hastighet, position samt färdriktning till förare för att i god tid uppmärksamma dem om kommande motorcyklar. Om systemet upptäcker en potentiellt farlig situation varnar det föraren genom att avge ett larm och en blinkande varningsnotis på en instrumentpanel. Det uppkopplade varningssystemet bedöms kunna förhindra cirka en tredjedel av alla motorcykelolyckor.

Exakt när det kan komma på marknaden är i skrivande stund oklart.