annons
Hem » Nyheter » MC Mässan 2020 utvärderad

MC Mässan 2020 utvärderad

Nästan 1.400 personer svarade på MC-branchens enkät kring hur de upplevde årets hojmässa i Göteborg. Bäst betyg, på en skala 1-5, fick inpasseringen och stämningen – båda på 4,4. Nedan ser du hela resultatet.

 

FRÅGA 1; VAD FICK DIG ATT BESÖKA MC MÄSSAN I ÅR?

Nyfiken på nyheter 35%
Tradition 24%
Går alltid på MC Mässan 13%
Innehållet och aktiviteterna 12%
Annat 7%
Övertygad av vänner 5%
Marknadsföring & reklam 4%

 

FRÅGA 2; NÄR BESLUTADE DU DIG FÖR ATT BESÖKA MC MÄSSAN 2020?

I höstas eller tidigare 60%
Någon/några veckor före 22%
Under julhelgerna 11%
Någon dag före 7%
Samma dag 0%

 

FRÅGA 3; VAD ÄR DINA BETYG PÅ ÅRETS MC MÄSSA?

Inpasseringen 4,4
Stämningen 4,4
Utbudet – fordon 4,3
Samtalen i montrarna 4,1
Arrangemanget i stort 4,1
Utställarpersonalens engagemang 4,1
Information före besöket 4,0
Information/skyltning på mässan 3,7
Utbudet – övrigt 3,5
Utbudet – tillbehör 3,4
Mat och dryck 3,3

 

FRÅGA 4; VAD SKA VI PRIORITERA/INTE PRIORITERA PÅ NÄSTA MC MÄSSA?

Fordonsmontrarna 4,6
Tillbehörsmontrarna 4,5
Provhytter kläder mm 4,0
Möjlighet till fordonsköp 3,9
Andra fordon än mc och moped 3,8
Mc-klubbarnas montrar 3,8
Varumärkesevent 3,8
Hemmabyggen 3,8
Begagnatmarknad 3,7
Övriga utställare 3,6
Stuntshowerna 3,6
Scenprogram 3,5

 

KOMMENTARER:

Med nästan 38 000 besökare pendlar upplevelsen av MC Mässan naturligtvis från lågt till högt och tillbaka. Vår ambition är alltid att erbjuda en variation mellan montrar och aktiviteter, mellan fordonsleverantörer och tillbehörsutställare och mellan sedvanliga/traditionella delar – såväl som nyheter och förändringar.

Generellt kan sägas att vi har lyckats relativt väl sett på betygen, även om det finns områden där vi till MC Mässan 2021 kommer att arbeta extra hårt för att bli bättre. Trots att enkäten i sig är avslutad finns det en hel del detaljer som ska analyseras noggrant och en stor mängd kommentarer som ska läsas och diskuteras. Vi lovar att göra vårt yttersta för att bli ännu bättre till – och under – MC Mässan 2021!

Stort tack till alla som besökte MC Mässan och ett extra tack till er som svarade på denna enkät.