annons
Hem » Nyheter » Kraftig ökning av indragna körkort

Kraftig ökning av indragna körkort

Enligt Transportstyrelsens statistik över första halvåret 2020 står det klart att antalet körkortsåterkallelser ökade med 18 procent jämfört med samma tidsperiod 2019. Den klart vanligaste orsaken är fortkörning, därefter rattfylla följt av medicinska skäl. Totalt blev 20.303 personer av med körkortet, jämfört med 18.352 förra året. Hur stor andel av dessa var motorcyklister redovisas inte. Klart är dock att män är klart överrepresenterade i statistiken, eller närmare bestämt 4 av 5.

Återkallade körkort första halvåret

Återkallelsegrund 2019 2020 Återkallelsgrunden betyder i huvudsak
Återkallelsegrund 1 3 358 3 505 Rattfylleri eller drograttfylleri
Återkallelsegrund 2 63 74 Smitning
Återkallelsegrund 3 256 367 Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4 9 840 11 608 En väsentlig överträdelse,
vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5 680 675 Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 74 78 Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 2 693 2 606 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 2 214 2 302 Ej lämnat läkarintyg eller
bevis om godkänt förarprov
Återkallelsegrund 9 11 7 Hinder fanns för utfärdande
av körkort
Samtliga* 18 352 20 303