annons
Hem » Motorcykel » Höga p-avgifter för mc i Stockholm

Höga p-avgifter för mc i Stockholm

Vi fick just följande pressrelease från SMC, Sveriges MotorCyklister:

Utan utredning eller konsekvensanalys ska Stockholms stad införa en av världens högsta parkeringsavgifter för motorcykel och moped klass I. Stockholm avgiftsbelägger därmed de fordon som man i den egna Framkomlighetsstrategin klassat som ytsnåla och som i storstäder världen över ses som smidiga fordon som bidrar till minskad trängsel och bättre miljö. Kostnader på cirka 20.000 kronor per år blir verklighet för de som väljer att pendla med MC och moped. Detta blir en mycket viktig fråga i valrörelsen för Sveriges MotorCyklister, SMC, i Stockholms län.

De senaste femton åren har antalet motorcyklar och mopeder fördubblats i Stockholms län. Cirka 60.000 stockholmare använder dessa smarta fordon. Motorcyklisterna i Stockholm kör dessutom längst i landet. Det beror på en stor arbetspendling. Fördubblingen har inte lett till ökade köer, trängsel, försämrad miljö, kostsamma infrastruktursatsningar och satsningar på P-hus. Tvärtom har fördubblingen av tvåhjuliga motorfordon gjort att medborgare klarat vardagspusslet med arbete, barn och fritid.

Stockholm har fram tills nu, i likhet med resten av världen, premierat ytsnåla fordon som motorcyklar och mopeder med gratis parkering i delade rutor. Detta miljötänk är nu historia!

Stockholms stads syfte med att införa P-avgifter för MC och moped klass I, så kallade EU-mopeder, var paradoxalt nog att minska biltrafiken och öka tillgängliga bilparkeringar med 15 procent. Man ville också minska söktrafiken då bilägare kör runt och söker en ledig P-plats, något som leder till stress, ökad trängsel och sämre miljö.  I Stockholm är alltså del av lösningen på detta att avgiftsbelägga de som skapar minst problem – motorcyklister och EU-mopedister. För SMC Stockholm är den rimliga lösningen för att skapa utrymme i staden istället att öka antalet avgiftsfria parkeringsplatser för mopeder och motorcyklar.

Trots en folklig mobilisering, möten med de politiska partierna i majoritet och opposition och demonstrationer beslutade Kommunfullmäktige, 27 juni 2016, att införa P-avgifterna. Partierna (mp), (s), (v) och (fi) röstade för förslaget medan övriga partier röstade emot.

Beslutet har utan framgång överklagats till Högsta Förvaltningsdomstolen i Stockholm. Stockholms stad har nu som målsättning att inom en månad införa P-avgifterna för varje motorcykel och moped som parkerar i samma ruta inom taxaområden 1-4. Även krav på avgift för boendeparkering införs.

– Jag är mycket besviken över att de löften vi fått från trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp) om att ompröva Kommunfullmäktiges beslut inte har hållits. Inte heller har löften hållits om att samarbeta med SMC Stockholm genom att inventera P-hus och utrymmen i trafikmiljön för att hitta döda ytor som kan användas som MC-och mopedparkering. Det finns uppenbarligen inget intresse från Stockholms stad att arbeta smart för minskad trängsel, bättre miljö och ökad framkomlighet, säger Olle Henriksson, ordförande i SMC Stockholm.

– SMC:s förslag är att gynna MC och mopeder så att fler väljer bort bilen till fördel för små och ytsmarta fordon. I höst är det val och vi tänker fråga alla partier om deras inställning till P-avgifter och andra frågor som rör MC och förmedla det till väljarna i Stockholms län, säger Olle.

En kommentar

  1. Kenneth Byström

    Bara det att om man betalar för parkeringsrutan så är det bara att alla pendlare på Moppe och MC parkerar på rutorna för bil så kommer de nog på andra tankar.
    Parkerar man mitt i rutan så finns det snart inga parkeringar kvar…..