annons
Hem » Motorcykel » Halkvarning i sommarvärmen!
Asfalten kan bli hal även på sommaren.

Halkvarning i sommarvärmen!

Trafikverket går ut och varnar för att lita alltför mycket på väglaget nu i sommar. Löst grus, polering av vägen och blödande asfalt kan göra vägen hal även om termometern närmar sig (och ibland passerar) 30°C.

En ihållande värmebölja kan göra så att bindemedlet i asfalten mjukas upp, utvidgas och stiger upp till vägbanan som fläckar och blödningar, vilket kan göra vägbanan hal. Ungefär på samma sätt som när man lagt på ny beläggning på vägen.

Polering uppstår när stenmaterialet i asfalten poleras av däcken under sommarhalvåret. Problemet förekommer oftast i rondeller och skarpa kurvor där det svängs, bromsas eller gasas mycket.

Kör extra försiktigt om du misstänker något av fenomenen ovan och var uppmärksam på skyltning om halt väglag. Trafikverket utför regelbunden tillsyn av vägarna och åtgärdar problemen så fort som möjligt.